Dansk Musikeksport

et erhverv ?

 

Fredag  kl.15:30  Scene A

 

Den danske musikindustri er inde i en eksplosiv, international udvikling og ekspanderer på nye markeder. Bl.a. popgruppen AQUAs succes har inspireret til nytænkning og større visioner.

I den udvikling er det vigtigt at samle den danske branche om de muligheder, der her åbnes, men også de krav der stilles. Som en konkurrencedygtig eksportartikel, har musikken indtil nu været en delvist skjult størrelse for andre end den privatstyrede musikbranche. Det nyligt nedsatte tværpolitiske Musikeksportudvalg arbejder nu videre med en belysning af behovet for en særlig erhvervsbevidsthed for den samlede musik-og kulturindustri, samt en politisk forståelse for erhvervsstøtte til branchen.

Ved denne paneldebat vil Musikeksportudvalget præsentere sin rapport ,som handler om de danske eksporttal fra 1997. Udvalget vil også opsummere dets arbejde og fremlægge den videre handlingsplan.Deltagere:

Arne Würgler,        DJBFA  (talsmand for Musikeksportudvalget)

Morten Hein,          Hein Information Tools (gennemgang af Musikeksportudvalgets rapport)

Kenneth Bager,      Flex Records  (repræsentant for nye, eksporterende pladeselskaber)

Panelkoordinatorer:

Bodil Høgh,             projektleder MIC - Dansk Musik Informations Center.

Frank Marstokk,     musiker & projektmager.